Privacybeleid

Bescherming van privacy in de zorg is van groot belang. Wij doen er dan ook alles aan binnen de praktijk om te voldoen aan de strengere Europese regels voor privacy die vanaf 25 mei 2018 gelden. In deze privacyverklaring informeren wij u graag over waarom Mental-Work welke persoonsgegevens van u verwerkt, hoe wij omgaan met uw privacy en hoe u een beroep kunt doen op uw rechten. We hebben binnen de praktijk een Privacy Management Systeem van AVGdesk (www.avgdesk.nl) in gebruik om mede invulling te geven aan de verplichtingen uit de privacywetgeving.

Net als het werken aan een zorgvuldige en behoorlijke omgang met persoonsgegevens, is deze privacyverklaring nooit helemaal af. In het aankomende jaar zal de wetgeving nog veranderen en dat kan aanleiding zijn om deze privacyverklaring te herzien. Daarnaast wordt deze verklaring sowieso elk jaar gecheckt op actualiteit. Naast deze algemene privacywet gelden ook specifieke regels in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder meer vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Voor meer informatie over uw rechten en plichten, verwijzen wij u graag naar onze Privacyverklaring en het Privacy Reglement van Vicino (verzorgt de ketenzorg).
Indien u meer informatie wenst, dan verwijzen wij nu naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Bij het gebruik van deze website kan door www.psychologiebiesheuvel.nl en/of door andere partijen informatie over uw gebruik van deze website worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Let op: Cookies zijn niet gevaarlijk. Cookies zijn geen virus of spyware. Cookies zijn vooral bedoeld om het gebruik van een website te vergemakkelijken. Hieronder leest u meer over cookies.

Deze website plaatst een aantal functionele cookies, deze zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Er is bijvoorbeeld een sessie-cookie geplaatst. Deze bewaart uw gegevens tijdelijk, bijvoorbeeld op het moment dat u een aanmeldformulier invult.

Wat wordt er verder met de verzamelde informatie gedaan?
Informatie die door Mental-Work is verzameld wordt niet gecombineerd met andere persoonsgegevens in ons systeem. Gegevens die andere partijen hebben verzameld, kan en wordt niet gekoppeld aan andere persoonsgegevens in ons systeem. Het gebruik van cookies en andere technieken door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacybeleid. Dit kunt u meestal vinden op de website van deze partij.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites vindt u ook meer informatie over cookies:
Cookierecht.nl
Consumentenbond: “Privacy op internet”

Cookies uitschakelen:


Wijziging van deze verklaring

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Cookieverklaring. Elke aanpassing wordt op deze pagina gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookieverklaring geregeld te raadplegen zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookieverklaring op de hoogte bent.

Er worden door de volgende partijen cookies geplaatst bij de website van Mental-Work:

DomeinCookienaamVervaldatumDoel
mental-work.nleuCookiesAcc1 jaarUw toestemming voor bepaalde cookies
mental-work.nlPHPSESSIDTot einde browsersessieNoodzakelijk bij aanmeldformulieren
google.comSIDCC3 maandenGoogle Maps, ReCaptcha en meer
youtube.comGPSTot einde browsersessieYouTube
youtube.comPREF9 maandenYouTube
youtube.comVISITOR_INFO1_LIVE6 maandenYouTube
youtube.comYSCTot einde browsersessieYouTube

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Download ons goedgekeurd kwaliteitsstatuut (PDF)

Stéphanie Retèl

Ik ben Stéphanie

Mijn naam is Stéphanie Retèl en ik ben sinds 2009 werkzaam als psycholoog. Ik heb in de generalistische basis GGZ gewerkt en bij verschillende huisartsen als praktijkondersteuner GGZ. Tijdens coaching of behandeling kijken we samen naar jouw klachten, omstandigheden en persoonlijke stijl. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld hoe jouw persoonlijke stijl tot uiting komt op werk en privé gebied. We sluiten het programma aan op jouw hulpvraag en werken samen aan herstel. De nadruk zal niet alleen liggen op praten, maar vooral op het uitproberen van nieuw gedrag! Ik maak gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie (CGT), oplossingsgerichte therapie, EMDR, IMRS en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Als persoon ben ik toegankelijk en rustig. Ik vind het belangrijk dat de ander zich op zijn/haar gemak voelt en er aandacht is voor kwaliteiten naast valkuilen.

Email: s.retel@psychologiebiesheuvel.nl