Tevredenheid

Tevredenheid

Naast de ervaringen die cliënten persoonlijk hebben geschreven meten we de tevredenheid middels het afnemen van een (digitale) vragenlijst die ons zicht geeft op onze verbeterpunten. Hiertoe maken we gebruik van de CQ-index.
De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) GGZ meet kwaliteitsaspecten van de ambulante en klinische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg vanuit het perspectief van de cliënt. De CQi wordt gebruikt om binnen een GGZ-aanbieder in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. Daarnaast is de vragenlijst bedoeld om vergelijkend onderzoek te doen naar de prestaties van verschillende GGZ-aanbieders. Met deze CQi worden 9 indicatoren gemeten.

De CQ-index meet o.a. de volgende aspecten:

  • Hoe tevreden bent u over de bejegening door uw behandelaar?
  • Heeft u voldoende informatie ontvangen over de verschillende behandelmogelijkheden?
  • Heeft u zich voldoende gehoord en gezien gevoeld door de behandelaar?
  • Voelde u zich serieus genomen?
  • Heeft de behandeling geleid tot een verbetering in uw gezondheid.

De CQ-index scores worden de cliënt gescoord op een 5 punts schaal lopend van 1 (ontevreden) tot 5 (zeer tevreden).

Het algehele rapportcijfer over 2023 kwam praktijk breed uit op 8,52.

Voor het jaar 2024 nemen we de volgende verbeterpunten mee:

  • meer aandacht voor de wijze waarop de behandeling uitgevoerd wordt en het afstemmen hierin met cliënt
Stéphanie Retèl

Ik ben Stéphanie

Mijn naam is Stéphanie Retèl en ik ben sinds 2009 werkzaam als psycholoog. Ik heb in de generalistische basis GGZ gewerkt en bij verschillende huisartsen als praktijkondersteuner GGZ. Tijdens coaching of behandeling kijken we samen naar jouw klachten, omstandigheden en persoonlijke stijl. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld hoe jouw persoonlijke stijl tot uiting komt op werk en privé gebied. We sluiten het programma aan op jouw hulpvraag en werken samen aan herstel. De nadruk zal niet alleen liggen op praten, maar vooral op het uitproberen van nieuw gedrag! Ik maak gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie (CGT), oplossingsgerichte therapie, EMDR, IMRS en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Als persoon ben ik toegankelijk en rustig. Ik vind het belangrijk dat de ander zich op zijn/haar gemak voelt en er aandacht is voor kwaliteiten naast valkuilen.

Email: s.retel@psychologiebiesheuvel.nl