Tevredenheid

Tevredenheid

Naast de ervaringen die cliënten persoonlijk hebben geschreven meten we de tevredenheid middels het afnemen van een (digitale) vragenlijst die ons zicht geeft op onze verbeterpunten. Hiertoe maken we gebruik van de CQ-index. De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) GGZ meet kwaliteitsaspecten van de ambulante en klinische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg vanuit het perspectief van de cliënt. De CQi wordt gebruikt om binnen een GGZ-aanbieder in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. Daarnaast is de vragenlijst bedoeld om vergelijkend onderzoek te doen naar de prestaties van verschillende GGZ-aanbieders. Met deze CQi worden 9 indicatoren gemeten. De CQ-index meet o.a. de volgende aspecten:
  • Hoe tevreden bent u over de bejegening door uw behandelaar?
  • Heeft u voldoende informatie ontvangen over de verschillende behandelmogelijkheden?
  • Heeft u zich voldoende gehoord en gezien gevoeld door de behandelaar?
  • Voelde u zich serieus genomen?
  • Heeft de behandeling geleid tot een verbetering in uw gezondheid.
De CQ-index scores worden de cliënt gescoord op een 5 punts schaal lopend van 1 (ontevreden) tot 5 (zeer tevreden). Het algehele rapportcijfer over 2022 kwam praktijk breed uit op 8,5. Voor het jaar 2023 nemen we de volgende verbeterpunten mee:
  • Het meer actief betrekken van naasten van de cliënt bij de behandeling.
  • Het meer adequaat informeren over de mogelijkheden rondom de inzet van medicatie.