Bedrijfsarts

Als bedrijfsarts ziet u regelmatig werknemers die verzuimen
ten gevolge van psychische klachten.

Uit ervaring weten we dat u als bedrijfsarts in een aantal gesprekken vaak voldoende kan bieden om de werknemer weer op de rit te krijgen.

Merkt u echter dat het herstel stagneert en re-integratie uitblijft of dat er sprake is van psychische klachten die behandeling behoeven, dan denken we graag met u mee.

Wanneer een werknemer langdurig ziek wordt kan dit ingrijpende gevolgen hebben voor een bedrijf. Naast de financiële kosten van langdurig verzuim kan de werknemer zijn werkzaamheden tijdelijk niet uitvoeren. Andere werknemers moeten deze taken overnemen, wat kan leiden tot een hogere werkdruk voor de collega’s.

Soms blijkt het zelfs onmogelijk de taken over te dragen en komen werkzaamheden stil te liggen.

Reden genoeg om verzuim te voorkomen of indien er reeds sprake is van verzuim, de werknemer spoedig en op verantwoorde wijze te laten re-integreren.

Bij Mental-Work is de werknemer in goede handen.

We hebben uitgebreide ervaring binnen het team met het begeleiden van werknemers die wegens psychische klachten verzuimen of dreigen te verzuimen. De begeleiding die wordt ingezet is altijd evidence-based waarmee het herstel van werknemer versnelt en de verzuimduur afneemt.

Ervaring leert dat als situaties op het werk op een actieve manier worden betrokken in de begeleiding een werknemer sneller volledig zal re-integreren. Gezond leren werken draagt bij aan een spoedig en duurzaam
herstel!

Naast de werksituatie worden uiteraard ook persoonlijkheidseigenschappen en de privé-situatie van de werknemer meegenomen in de begeleiding.

Binnen Mental-Work hechten we waarde aan het onderhouden van korte en transparante lijnen met de bedrijfsarts en werkgever.

Indien u het prettig vindt voorafgaande aan een verwijzing overleg te hebben of de verwijzing passend is, dan denken we graag met u mee.

Gedurende het traject van werknemer nemen we regelmatig contact met u op om de voortgang van de werknemer te bespreken. Wij kunnen u adviseren over de mogelijke beperkingen van werknemer en de prognose
hierin.

Stéphanie Retèl

Ik ben Stéphanie

Mijn naam is Stéphanie Retèl en ik ben sinds 2009 werkzaam als psycholoog. Ik heb in de generalistische basis GGZ gewerkt en bij verschillende huisartsen als praktijkondersteuner GGZ. Tijdens coaching of behandeling kijken we samen naar jouw klachten, omstandigheden en persoonlijke stijl. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld hoe jouw persoonlijke stijl tot uiting komt op werk en privé gebied. We sluiten het programma aan op jouw hulpvraag en werken samen aan herstel. De nadruk zal niet alleen liggen op praten, maar vooral op het uitproberen van nieuw gedrag! Ik maak gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie (CGT), oplossingsgerichte therapie, EMDR, IMRS en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Als persoon ben ik toegankelijk en rustig. Ik vind het belangrijk dat de ander zich op zijn/haar gemak voelt en er aandacht is voor kwaliteiten naast valkuilen.

Email: s.retel@psychologiebiesheuvel.nl