Behandelmethodieken

Behandelmethodieken

Binnen de praktijk wordt gewerkt met cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, EMDR, mindfulness, ACT, BEPP en schemagerichte cognitieve gedragstherapie. Hieronder worden de behandelmethodieken kort besproken. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de links.

Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van e-health. Hierbij kan een deel van de behandeling plaatsvinden via het internet, door modules te gebruiken (bijvoorbeeld bij slaapproblemen of piekeren). Dit wordt gebruikt ter ondersteuning van de reguliere behandeling.

Bij deze behandelmethode gaan we ervan uit dat psychische klachten voortkomen uit de manier waarop mensen informatie selecteren en verwerken. De cognitieve gedragstherapie leert dat mensen gedachten en gedrag kunnen beïnvloeden en dat zij emoties en niet-functioneel gedrag kunnen bijsturen. Website van de vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie

Oplossingsgerichte therapie richt zich niet op de klacht of het probleem, maar op mogelijke oplossingen. De focus is op de gewenste situatie in de toekomst. Er wordt vanuit gegaan dat cliënten het begin van oplossingen- ongemerkt- al in zich hebben. De behandelaar biedt de context aan waarbinnen de cliënt zijn of haar oplossingen vindt en begeleidt de cliënt richting de gewenste situatie.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen en trauma’s te verwerken. Het kan echter ook bij andere klachten effectief zijn zoals o.a. angstklachten, specifieke fobie, een negatief zelfbeeld, overmatig piekeren en chronische lichamelijke klachten. EMDR wordt doorgaans als onderdeel van een totaalbehandeling toegepast.
Website van de Vereniging EMDR Nederland

Bij mindfulness draait het om aandacht leren schenken aan wat zich in het hier-en-nu voordoet, zonder oordelen. Door deze gerichte aandacht ontstaat er meer bewustzijn voor automatische gedachten en gedragspatronen. Van hieruit leert u meer bewuste actie ondernemen en wordt u niet langer meegesleept in overmatig piekeren en besluiteloosheid. Mindfulness is geschikt voor een ieder die zijn kwaliteit van leven wil verbeteren en in het bijzonder voor mensen die beter willen leren omgaan met emoties, willen leren hun klachten en hun lichaam te accepteren, minder willen piekeren, meer rust willen vinden in het dagelijkse leven. Tot slot is mindfulness bewezen effectief gebleken in de aanpak van recidiverende depressies.
Op www.mbcttrainingen.nl vindt u heldere uitleg over de toepassing van mindfulness binnen een psychologisch referentiekader.

De kern van ACT is de filosofie dat vechten tegen onvermijdelijke zaken, zoals psychische klachten, lichamelijke problemen en tegenslagen, uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. In ACT wordt cliënten geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun gedrag. Dit in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn zoals emoties en gedachten. Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van emoties, gedachten en lichamelijke gevoelens. Mindfulness speelt een belangrijke rol binnen ACT. Sinds 2011 is ACT officieel erkend als een evidence-based behandelmethode. De praktijk leert dat ACT zeer effectief kan zijn in het leren omgaan met chronische lichamelijke klachten en/of beperkingen. Daarnaast lijkt ACT geïndiceerd bij cliënten met psychische klachten die meerdere behandelingen hebben ondergaan, zonder blijvend resultaat.

Schemagerichte cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie die je helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je verleden op je patronen en dagelijkse leven worden onderzocht. Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens.

Stéphanie Retèl

Ik ben Stéphanie

Mijn naam is Stéphanie Retèl en ik ben sinds 2009 werkzaam als psycholoog. Ik heb in de generalistische basis GGZ gewerkt en bij verschillende huisartsen als praktijkondersteuner GGZ. Tijdens coaching of behandeling kijken we samen naar jouw klachten, omstandigheden en persoonlijke stijl. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld hoe jouw persoonlijke stijl tot uiting komt op werk en privé gebied. We sluiten het programma aan op jouw hulpvraag en werken samen aan herstel. De nadruk zal niet alleen liggen op praten, maar vooral op het uitproberen van nieuw gedrag! Ik maak gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie (CGT), oplossingsgerichte therapie, EMDR, IMRS en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Als persoon ben ik toegankelijk en rustig. Ik vind het belangrijk dat de ander zich op zijn/haar gemak voelt en er aandacht is voor kwaliteiten naast valkuilen.

Email: s.retel@psychologiebiesheuvel.nl