Werkwijze & Financiering

Intake

U kunt middels een aanvraagformulier Intake uw werknemer aanmelden voor een intakegesprek. Uw werknemer wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek die binnen 10 werkdagen kan plaatsvinden. Bij aanmelding voor intake van uw werknemer gaat u direct akkoord met het vaste bedrag van 350 euro (vrij van BTW).

Traject:
Na de intake wordt direct een advies voor begeleiding naar u, als werkgever, verzonden middels een offerte. Na akkoord op deze offerte zal de begeleiding van start gaan.

Vanuit de intake kunnen verschillende trajecten geadviseerd worden:

  • Er is sprake van verzuim of dreigend verzuim èn er is sprake van gezondheidsklachten dan zal een deel van het traject vergoed worden door de zorgverzekering van uw werknemer.
    Uw werknemer betaalt hiertoe wel het wettelijk verplichte eigen risico. Om voor vergoeding onder de zorgverzekering in aanmerking te komen dient er een geldige verwijzing te worden aangeleverd door de bedrijfsarts. Voor deze verwijzing zie: aanmeldformulier traject voor bedrijfsartsen. Een gedeelte van de behandeltrajecten wordt niet vergoed door de verzekeraar. Deze trajecten bevatten, naast zorg, ook onderdelen die niet als zorg kunnen worden bestempeld, zoals ziekteverzuimpreventie, werkhervatting, terugvalpreventie en een continue afstemming tussen medewerker, verwijzer en leidinggevende. Voor deze activiteiten wordt een offerte opgesteld voor een vast bedrag van 1300 euro (vrij van BTW). U komt als werkgever dus niet voor financiële verassingen te staan!
  • Er is nog geen sprake van verzuim èn er zijn geen gezondheidsklachten die worden vergoed onder de zorgverzekering. In deze trajecten gaat het om preventie van verzuim en coaching. De gesprekken kunt u als werkgever betalen waarvan de kosten 160 euro per sessie (vrij van BTW) bedragen. In een offerte doen wij een schatting van het totaal aantal gesprekken op basis van ervaring. Indien er sprake dreigt te zijn van overschrijding van deze schatting zal op tijd worden overlegd met u als werkgever. Uiteraard worden alleen gesprekken in rekening gebracht die uiteindelijk nodig waren en hebben plaatsgevonden.
    U weet als werkgever dus altijd waar u aan toe bent!
Stéphanie Retèl

Ik ben Stéphanie

Mijn naam is Stéphanie Retèl en ik ben sinds 2009 werkzaam als psycholoog. Ik heb in de generalistische basis GGZ gewerkt en bij verschillende huisartsen als praktijkondersteuner GGZ. Tijdens coaching of behandeling kijken we samen naar jouw klachten, omstandigheden en persoonlijke stijl. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld hoe jouw persoonlijke stijl tot uiting komt op werk en privé gebied. We sluiten het programma aan op jouw hulpvraag en werken samen aan herstel. De nadruk zal niet alleen liggen op praten, maar vooral op het uitproberen van nieuw gedrag! Ik maak gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie (CGT), oplossingsgerichte therapie, EMDR, IMRS en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Als persoon ben ik toegankelijk en rustig. Ik vind het belangrijk dat de ander zich op zijn/haar gemak voelt en er aandacht is voor kwaliteiten naast valkuilen.

Email: s.retel@psychologiebiesheuvel.nl