Werkwijze & Financiering

Intake

U kunt middels een aanvraagformulier Intake uw werknemer aanmelden voor een intakegesprek. Uw werknemer wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek die binnen 7 werkdagen kan plaatsvinden. Bij aanmelding voor intake van uw werknemer gaat u direct akkoord met het vaste bedrag van 275 euro (vrij van BTW).

Traject:
Na de intake wordt direct een advies voor begeleiding naar u, als werkgever, verzonden middels een offerte. Na akkoord op deze offerte zal de begeleiding van start gaan.

Vanuit de intake kunnen verschillende trajecten geadviseerd worden:

  • Er is sprake van verzuim of dreigend verzuim èn er is sprake van gezondheidsklachten dan zal een deel van het traject vergoed worden door de zorgverzekering van uw werknemer.
    Uw werknemer betaalt hiertoe wel het wettelijk verplichte eigen risico. Om voor vergoeding onder de zorgverzekering in aanmerking te komen dient er een geldige verwijzing te worden aangeleverd door de bedrijfsarts. Voor deze verwijzing zie: aanmeldformulier traject voor bedrijfsartsen. Een gedeelte van de behandeltrajecten wordt niet vergoed door de verzekeraar. Deze trajecten bevatten, naast zorg, ook onderdelen die niet als zorg kunnen worden bestempeld, zoals ziekteverzuimpreventie, werkhervatting, terugvalpreventie en een continue afstemming tussen medewerker, verwijzer en leidinggevende. Voor deze activiteiten wordt een offerte opgesteld voor een vast bedrag van 1100 euro (vrij van BTW). U komt als werkgever dus niet voor financiële verassingen te staan!
  • Er is nog geen sprake van verzuim èn er zijn geen gezondheidsklachten die worden vergoed onder de zorgverzekering. In deze trajecten gaat het om preventie van verzuim en coaching. De gesprekken kunt u als werkgever betalen waarvan de kosten 130 euro per sessie (vrij van BTW) bedragen. In een offerte doen wij een schatting van het totaal aantal gesprekken op basis van ervaring. Indien er sprake dreigt te zijn van overschrijding van deze schatting zal op tijd worden overlegd met u als werkgever. Uiteraard worden alleen gesprekken in rekening gebracht die uiteindelijk nodig waren en hebben plaatsgevonden.
    U weet als werkgever dus altijd waar u aan toe bent!
  • Wanneer tijdens de intake of begeleiding blijkt dat er sprake is van loopbaanproblemen, zal een traject worden geadviseerd bij onze loopbaancoach Linda Bult. Met regelmaat blijken loopbaanproblemen ten grondslag te liggen aan uitval van werknemers. Werknemers zijn al langere tijd niet tevreden over hun werk, ervaren onvoldoende uitdaging of lijken niet meer te passen binnen de organisatie. Deze werknemers raken steeds opnieuw in de problemen zonder dat duidelijk is hoe dit nu komt. Een aantal gesprekken bij Linda Bult zijn doorgaans voldoende om duidelijkheid te scheppen en te komen tot een concreet plannen. Voor u als werkgever vraagt dit een investering van 100 euro exclusief BTW (21%) per gesprek. Wanneer er sprake is van gezondheidsklachten verdient het aanbeveling eerst tot voldoende herstel te komen alvorens de loopbaangesprekken aan te vangen. Dit wordt binnen ons team uiteraard goed op elkaar afgestemd zodat werknemer optimaal kan profiteren van de geboden hulp!