Werkwijze werknemer

Bespreekbaar maken

Wanneer u last heeft van psychische klachten en u merkt dat u uw werkzaamheden niet goed meer kan uitvoeren is het van belang dit bespreekbaar te maken.
Psychische klachten veroorzaken beperkingen in uw draagkracht waardoor het steeds lastiger kan worden uw werk uit te voeren. Indien u niet tijdig ingrijpt nemen de klachten in ernst toe en zal het herstel langer duren.

Het is raadzaam op korte termijn het gesprek aan te gaan met uw werkgever. Tevens kunt u een consult aanvragen bij de bedrijfsarts die aan uw organisatie verbonden is. Uw werkgever en uw bedrijfsarts kunnen u aanmelden voor begeleiding binnen Mental-Work.

Indien u na de intake een verwijzing van de bedrijfsarts krijgt voor het vervolg traject wordt een deel van het traject vergoed vanuit uw zorgverzekering. Belangrijk hierin is te weten dat er aanspraak wordt gemaakt op uw eigen risico. Voor 2024 is het eigen risico 385 euro.

Vanaf 1-1-2022 is er sprake van een sterke wijziging in de financiering binnen de GGZ-zorg. Voor meer informatie en de kosten die in rekening worden gebracht bij uw verzekeraar zie deze brochure.

Wilt u zichzelf aanmelden buiten uw werkgever en/of bedrijfsarts om èn hangen uw klachten samen met uw werksituatie, dan kunt u er ook voor kiezen de coaching sessies zelf te betalen. Hiertoe geldt een tarief van 160 euro per sessie (geen BTW).

U kunt zich aanmelden via de knop Meld mij aan.

Gedurende de intake en de behandeling hebben we oog en aandacht voor uw sociale omgeving; partner, kinderen, familierelaties, werkbetrekkingen. Het is van belang voor uw herstel en bij het voorkomen van een terugval uw omgeving tijdig te betrekken in de behandeling. Ervaring leert ons tevens dat uw omgeving kan worstelen met vragen rondom uw psychische klachten. Het is dan ook raadzaam uw partner een of meermalen aanwezig te laten zijn bij de behandeling.

Stéphanie Retèl

Ik ben Stéphanie

Mijn naam is Stéphanie Retèl en ik ben sinds 2009 werkzaam als psycholoog. Ik heb in de generalistische basis GGZ gewerkt en bij verschillende huisartsen als praktijkondersteuner GGZ. Tijdens coaching of behandeling kijken we samen naar jouw klachten, omstandigheden en persoonlijke stijl. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld hoe jouw persoonlijke stijl tot uiting komt op werk en privé gebied. We sluiten het programma aan op jouw hulpvraag en werken samen aan herstel. De nadruk zal niet alleen liggen op praten, maar vooral op het uitproberen van nieuw gedrag! Ik maak gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie (CGT), oplossingsgerichte therapie, EMDR, IMRS en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Als persoon ben ik toegankelijk en rustig. Ik vind het belangrijk dat de ander zich op zijn/haar gemak voelt en er aandacht is voor kwaliteiten naast valkuilen.

Email: s.retel@psychologiebiesheuvel.nl