Werkwijze werknemer

Bespreekbaar maken

Wanneer u last heeft van psychische klachten en u merkt dat u uw werkzaamheden niet goed meer kan uitvoeren is het van belang dit bespreekbaar te maken.
Psychische klachten veroorzaken beperkingen in uw draagkracht waardoor het steeds lastiger kan worden uw werk uit te voeren. Indien u niet tijdig ingrijpt nemen de klachten in ernst toe en zal het herstel langer duren.

Het is raadzaam op korte termijn het gesprek aan te gaan met uw werkgever. Tevens kunt u een consult aanvragen bij de bedrijfsarts die aan uw organisatie verbonden is. Uw werkgever en uw bedrijfsarts kunnen u aanmelden voor begeleiding binnen Mental-Work.

Indien u na de intake een verwijzing van de bedrijfsarts krijgt voor het vervolg traject wordt een deel van het traject vergoed vanuit uw zorgverzekering. Belangrijk hierin is te weten dat er aanspraak wordt gemaakt op uw eigen risico. Voor 2021 is het eigen risico 385 euro.

Binnen onze praktijk worden (afhankelijk van uw problematiek en de zorg die nodig is) een van onderstaande producten bij uw verzekeraar in rekening gebracht.

  • Transitie of Onvoltooid behandeltraject (met een behandeltijd van gemiddeld 120 min) – € 228,04
  • Kort (met een behandeltijd van gemiddeld 294 min) – € 522,62
  • Middel (met een behandeltijd van gemiddeld 495 min) – € 885,01
  • Intensief (met een behandeltijd van gemiddeld 750 min) – € 1434,96

Het zorgtraject wordt via onze ketenpartner Vicino NHN bij uw verzekeraar in rekening gebracht. Dit is terug te vinden op het overzicht dat u van uw verzekeraar zal ontvangen na afsluiten van het traject.

Wilt u zichzelf aanmelden buiten uw werkgever en/of bedrijfsarts om èn hangen uw klachten samen met uw werksituatie, dan kunt u er ook voor kiezen de coaching sessies zelf te betalen. Hiertoe geldt een tarief van 125 euro per sessie (geen BTW).
U kunt zich aanmelden via de knop Meld mij aan.

Gedurende de intake en de behandeling hebben we oog en aandacht voor uw sociale omgeving; partner, kinderen, familierelaties, werkbetrekkingen. Het is van belang voor uw herstel en bij het voorkomen van een terugval uw omgeving tijdig te betrekken in de behandeling. Ervaring leert ons tevens dat uw omgeving kan worstelen met vragen rondom uw psychische klachten. Het is dan ook raadzaam uw partner een of meermalen aanwezig te laten zijn bij de behandeling.