Werkwijze werknemer

Bespreekbaar maken

Wanneer u last heeft van psychische klachten en u merkt dat u uw werkzaamheden niet goed meer kan uitvoeren is het van belang dit bespreekbaar te maken.
Psychische klachten veroorzaken beperkingen in uw draagkracht waardoor het steeds lastiger kan worden uw werk uit te voeren. Indien u niet tijdig ingrijpt nemen de klachten in ernst toe en zal het herstel langer duren.

Het is raadzaam op korte termijn het gesprek aan te gaan met uw werkgever. Tevens kunt u een consult aanvragen bij de bedrijfsarts die aan uw organisatie verbonden is. Uw werkgever en uw bedrijfsarts kunnen u aanmelden voor begeleiding binnen Mental-Work.

Indien u na de intake een verwijzing van de bedrijfsarts krijgt voor het vervolg traject wordt een deel van het traject vergoed vanuit uw zorgverzekering. Belangrijk hierin is te weten dat er aanspraak wordt gemaakt op uw eigen risico. Voor 2022 is het eigen risico 385 euro.

Vanaf 1-1-2022 is er sprake van een sterke wijziging in de financiering binnen de GGZ-zorg. Voor meer informatie en de kosten die in rekening worden gebracht bij uw verzekeraar zie deze brochure.

Wilt u zichzelf aanmelden buiten uw werkgever en/of bedrijfsarts om èn hangen uw klachten samen met uw werksituatie, dan kunt u er ook voor kiezen de coaching sessies zelf te betalen. Hiertoe geldt een tarief van 130 euro per sessie (geen BTW).

U kunt zich aanmelden via de knop Meld mij aan.

Gedurende de intake en de behandeling hebben we oog en aandacht voor uw sociale omgeving; partner, kinderen, familierelaties, werkbetrekkingen. Het is van belang voor uw herstel en bij het voorkomen van een terugval uw omgeving tijdig te betrekken in de behandeling. Ervaring leert ons tevens dat uw omgeving kan worstelen met vragen rondom uw psychische klachten. Het is dan ook raadzaam uw partner een of meermalen aanwezig te laten zijn bij de behandeling.