Preventie & Coaching

Voordat een werknemer uitvalt gaat er een periode van overbelasting aan vooraf

Er zijn verschillende signalen die niet altijd goed zichtbaar zijn voor u als werkgever.
Vroegtijdig beleid en interventies kunnen langdurig verzuim voorkomen.
Hierbij richten we ons op werknemer èn werkgever!

Werknemer:
Middels coaching helpen we werknemers zich bewust te worden van hun mentale veerkracht en leren we ze hoe ze zelf signalen van overbelasting tijdig kunnen herkennen èn effectieve maatregelen kunnen nemen.
Daarnaast leren werknemers zich bewust te worden van gedachten en gedragspatronen die ten grondslag liggen aan overbelasting, bijvoorbeeld: perfectionisme, subassertiviteit en onzekerheid en faalangst.
Onderdeel van de preventieve begeleiding kunnen zijn cognitieve gedragstherapie, time-management, energiemanagement en leren prioriteren.

Werkgever:
Als werkgever heeft u veel ballen hoog te houden. Het kan dan ook lastig zijn vroegtijdige signalen van stress en overbelasting van werknemers te herkennen.
In de coaching van werkgevers en leidinggevende komen onder andere de volgende vragen aan bod:

  • Wat speelt er binnen de organisatie/afdeling als risicofactor voor werknemers?
  • Hoe weet ik of mijn werknemer risico loopt om uit te vallen?
  • Hoe kan ik mijn werknemer helpen om verzuim te voorkomen?
  • Hoe kan ik uitgevallen werknemers het beste begeleiden?


Daarnaast bieden we preventieve trainingen op maat voor uw organisatie. Wij informeren u hier graag vrijblijvend over!

Onze klanten