Werkwijze bedrijfsarts

U kunt middels het verwijsformulier intake  de werknemer aanmelden voor een intakegesprek. Wenst u tevoren telefonisch contact dan kunt u ons bereiken op 072 721 0997 of per mail: secretariaat@mental-work.nl. Middels deze verwijzing verklaart u dat de werkgever akkoord gaat met het vaste intake bedrag van 350 euro.

Binnen een week na de intake wordt u als bedrijfsarts geïnformeerd over onze bevindingen en treft u een behandeladvies aan. Naast het verstrekken van een schriftelijke rapportage kunnen we, indien u wenst, telefonisch overleg hebben.

Vanuit de intake kunnen verschillende trajecten geadviseerd worden:

  • Er is sprake van gezondheidsklachten die deels behandeld mogen worden binnen de zorgverzekeringswet (waaronder stemmingsklachten, somatoforme klachten, angst en paniek, PTSS). Om in aanmerking te kunnen komen voor vergoeding vanuit de zorgverzekering dienen we over een geldige verwijzing van u te beschikken. Dit formulier vind u hier. Het gedeelte van de behandeling dat niet onder de zorgverzekeringswet valt (begeleiding bij re-integratie, casemanagement, overleggen met bedrijfsarts en werkgever, werkgerelateerde interventies, loopbaanvragen) wordt geoffreerd aan de werkgever. U hoeft hierin als bedrijfsarts geen actie te ondernemen.
    Wanneer het verwijsformulier traject van u en het akkoord van de werkgever hebben ontvangen, wordt het traject direct opgestart.
  • Er is geen sprake van gezondheidsklachten en aldus wordt gesproken van coaching gericht op preventie van verzuim. Deze gesprekken worden privaat betaald door de werkgever. U hoeft hierin als bedrijfsarts geen actie te ondernemen. Zodra wij het akkoord van de werkgever hebben ontvangen, wordt het traject direct opgestart.

Algemene informatie

  • Na afronding van het traject declareert Mental-Work de zorgkosten direct bij de zorgverzekeraar van werknemer.
  • De startdatum van het traject is leidend voor de aanspraak op het eigen risico. Het eigen risico wordt in het startjaar aangesproken.
  • Wanneer Mental-Work middels een nieuwe verwijzing een vervolgbehandeling inzet, geldt er een nieuwe startdatum van het traject.
  • Met bovenstaande informatie probeert Mental-Work zo goed mogelijk te informeren.
  • Adviseer werknemer om altijd goed de eigen polisvoorwaarden de controleren.

Onze klanten

Stéphanie Retèl

Ik ben Stéphanie

Mijn naam is Stéphanie Retèl en ik ben sinds 2009 werkzaam als psycholoog. Ik heb in de generalistische basis GGZ gewerkt en bij verschillende huisartsen als praktijkondersteuner GGZ. Tijdens coaching of behandeling kijken we samen naar jouw klachten, omstandigheden en persoonlijke stijl. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld hoe jouw persoonlijke stijl tot uiting komt op werk en privé gebied. We sluiten het programma aan op jouw hulpvraag en werken samen aan herstel. De nadruk zal niet alleen liggen op praten, maar vooral op het uitproberen van nieuw gedrag! Ik maak gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie (CGT), oplossingsgerichte therapie, EMDR, IMRS en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Als persoon ben ik toegankelijk en rustig. Ik vind het belangrijk dat de ander zich op zijn/haar gemak voelt en er aandacht is voor kwaliteiten naast valkuilen.

Email: s.retel@psychologiebiesheuvel.nl