Werkgever

Uw werknemer snel en gezond weer aan het werk

Als werkgever wilt u het beste voor uw werknemers èn wenst u langdurig verzuim te voorkomen.

Wanneer een werknemer langdurig ziek wordt kan dit ingrijpende gevolgen hebben voor uw bedrijf. Naast de financiële kosten van langdurig verzuim kan de werknemer zijn werkzaamheden tijdelijk niet uitvoeren.
Andere werknemers moeten deze taken overnemen, wat kan leiden tot een hogere werkdruk voor de collega’s. Soms blijkt het zelfs onmogelijk de taken over te dragen en komen werkzaamheden stil te liggen.

Reden genoeg om verzuim te voorkomen of indien er reeds sprake is van verzuim, de werknemer spoedig en op verantwoorde wijze te laten re-integreren.

Bij Mental-Work is uw werknemer in goede handen en ontzorgen we u als werkgever.

We hebben uitgebreide ervaring binnen het team met het begeleiden van werknemers die wegens psychische klachten verzuimen of dreigen te verzuimen. De begeleiding die wordt ingezet is altijd evidence-based waarmee het herstel van werknemer versnelt en de verzuimduur afneemt.

Ervaring leert dat als situaties op het werk op een actieve manier worden betrokken in de begeleiding een werknemer sneller volledig zal re-integreren.
Gezond leren werken draagt bij aan een spoedig en duurzaam herstel!

Naast de werksituatie worden uiteraard ook persoonlijkheidseigenschappen en de privé-situatie ven uw werknemer meegenomen in de begeleiding.

De aandacht is niet slechts gericht op de korte termijn; zowel voor de werknemer als voor u als werkgever is het van belang dat er daadwerkelijke veranderingen plaatsvinden die de kans op een terugval of een nieuwe ziekmelding minimaliseren.

Wij ontzorgen u hierin als werkgever!

Geen wachttijd:
Uw werknemer wordt (na aanmelding voor intake) altijd binnen 7 werkdagen een intake afspraak aangeboden. Er is geen wachttijd tussen intake en begeleiding.

Duurzaam herstel:
Het eerste doel in de begeleiding is het verbeteren van de gezondheid van uw werknemer en te komen tot re-integratie. Er zal in de begeleiding aandacht worden besteed aan het corrigeren van gedragingen en overtuigingen van uw werknemer die bijgedragen hebben aan het ontstaan van de klachten en er is aandacht voor de match tussen werknemer en functie. Hiermee dragen we zorg voor niet alleen een spoedig herstel maar ook lange termijn gezond functioneren waarmee toekomstig uitval kan uitblijven.

Geen onverwachte kosten:
Mental-Work biedt vooraf een helder kostenplaatje aan waardoor u weet waar u aan toe bent ; u komt dan ook niet voor onverwachte kosten te staan. Voor meer informatie zie Financiën.

Stéphanie Retèl

Ik ben Stéphanie

Mijn naam is Stéphanie Retèl en ik ben sinds 2009 werkzaam als psycholoog. Ik heb in de generalistische basis GGZ gewerkt en bij verschillende huisartsen als praktijkondersteuner GGZ. Tijdens coaching of behandeling kijken we samen naar jouw klachten, omstandigheden en persoonlijke stijl. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld hoe jouw persoonlijke stijl tot uiting komt op werk en privé gebied. We sluiten het programma aan op jouw hulpvraag en werken samen aan herstel. De nadruk zal niet alleen liggen op praten, maar vooral op het uitproberen van nieuw gedrag! Ik maak gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie (CGT), oplossingsgerichte therapie, EMDR, IMRS en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Als persoon ben ik toegankelijk en rustig. Ik vind het belangrijk dat de ander zich op zijn/haar gemak voelt en er aandacht is voor kwaliteiten naast valkuilen.

Email: s.retel@psychologiebiesheuvel.nl