Worrying during Corona time

Because the world around us has changed radically in a short time, there is a chance that you will worry more than usual. This makes sense because you’re probably trying to take control of a situation. Worrying, harmless in itself, can be very annoying and ruin your mood, without coming to a solution for your […]

Re-integratie: op een gezonde manier terug naar het werk

Een burn-out is een veel voorkomend verschijnsel. Het ziekteverzuim dat hierdoor plaatsvindt is niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor de omgeving vervelend. Een belangrijk onderdeel van een goed herstel is het re-integreren naar het werk. Re-integratie is een kwetsbaar proces, doordat je te maken hebt met verschillende aspecten die om aandacht vragen. […]