Re-integratie: op een gezonde manier terug naar het werk

Een burn-out is een veel voorkomend verschijnsel. Het ziekteverzuim dat hierdoor plaatsvindt is niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor de omgeving vervelend. Een belangrijk onderdeel van een goed herstel is het re-integreren naar het werk. Re-integratie is een kwetsbaar proces, doordat je te maken hebt met verschillende aspecten die om aandacht vragen. […]